Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Nieuws
Infozuil Masterplan Abdij Vlierbeek

donderdag 27 januari 2022

In 2025 bestaat de Abdij van Vlierbeek precies 900 jaar. Die mijlpaal vieren we onder meer met de opwaardering van de abdij en haar omgeving. Daarom zullen er de komende jaren tal van (restauratie)werken op en rond de abdijsite plaats vinden. De Stad Leuven en de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek bundelden samen met heel wat partners, verenigd in een beheercomité1, hun ambities in een “Masterplan Abdij Vlierbeek”.

 

Dit alles roept misschien wel wat vragen op. Daarom vind je op de abdijsite sinds kort een infozuil waarop je meer informatie over het Masterplan Abdij Vlierbeek terugvindt. Zo willen we buurtbewoners, bezoekers, wandelaars en fietsers informeren over de toekomstige invulling en de bestemming van de abdij en haar omgeving.

 

Buiten de abdijmuren

Extramuros staat de integratie van de abdij in haar omgeving voorop. Vroeger was de abdij al van ver zichtbaar dankzij de grote en open kouter rondom. Die bestond uit moeraszones, dreven en beken. We willen het open zicht op de abdij terug herstellen.

 

    

 

Binnen de abdijmuren

Intramuros wordt aandacht besteed aan projecten van bouwkundig en landschappelijk erfgoed. De abdij binnen de muren vormt een beschermd cultuurhistorisch landschap. Vroeger was de abdijgrens duidelijk afgebakend. Vandaag is die grens echter vervaagd en daarom wil het Masterplan Abdij Vlierbeek de randen van de abdij terug helder krijgen met bijvoorbeeld een groene buffer aan de school en aan de parking (Kortrijksestraat).

 

De verschillende abdijtuinen waren vroeger ook netjes gerangschikt. Ze werden begrensd door abdijmuren, bebouwing en hofgrachten. Het Masterplan Abdij Vlierbeek wil die strakke ordening herstellen door de verschillende “kamers” af te bakenen met hoge en lage muren en hagen.

 

    

 

 

Je kan de informatie op de infopanelen nog even rustig nalezen in deze digitale brochure. Ook vind je hierin de gedetailleerde schetsen van het wensbeeld van de abdij en haar omgeving.

 

We verwijzen je daarnaast graag naar de webpagina “Masterplan Abdij Vlierbeek” op onze website. Hier vind je de geactualiseerde informatie over de stand van zaken van de verschillende projecten en werkgroepen.

 

 

1. Stad Leuven, Kerkfabriek O.L.V.-Vlierbeek, Provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, Heemkundige Kring Vlierbeek vzw, Natuurpunt, Vrije Basisschool Vlierbeek, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur & Bos.

 

©Tekst en foto's: Abdij van Vlierbeek.

Deel deze pagina