Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Tijdlijn

De abdij van Vlierbeek vormde negen eeuwen lang het kader voor het dagelijks leven van de benedictijnenmonniken van Vlierbeek. Zij maakten de omliggende gronden vruchtbaar en speelden een grote rol in de overdracht van kennis en religie in de streek.

 

De abdijgebouwen verhalen een stuk architectuurgeschiedenis en roepen de herinnering op aan het leven van vele generaties monniken, met momenten van bloei en verval, van geluk en tegenspoed.

 

 

Adbij van Vlierbeek

Beknopte geschiedenis van de abdij

Van priorij tot zelfstandige abdij

1125 Godfried met de Baard, graaf van Leuven en eerste hertog van Brabant, schenkt aan de benedictijnenabdij van Affligem een stuk grond aan een riviertje, de Vlierbeek.

1127  In enkele voorlopige gebouwen wordt een priorij opgericht. Paus Victor IV verheft in 1163 de priorij van Vlierbeek tot zelfstandige abdij.

1170  Een stenen kerk in romaanse stijl is voltooid.

1230  Bouw van de pandgang.

Vlierbeek als gasthof en toevluchtsoord.

1335  Economisch beleid van de abdij. Inkomsten uit onroerend goed, maar ook lasten en karweien.

1424 – 1456  Interne conflicten onder abt Robrecht van Berthem.

1426  Jan Amoers een Vlierbeekse dichter en de Leuvense Ommegang.

1415 – 1642  De refuge van Vlierbeek in Leuven.

Een eeuw van wel en wee

1484 – 1519  Abt Joannes Van Langrode en de hervormingsbeweging van Bursfeld.

1466  Abt Leonardus Vrancx bestelt schilderij bij Quinten Metsys.

1532  Abt Jan Van Panhuys krijgt pontificale eretekens: mijter, staf en ring.

1544 – 1567  Visitatie op verzoek van Margaretha van Parma over het beleid van abt Marotel.

1568 – 1571  Abt Joahannes Hautaert herstelt de tucht.

1572 Troepen van Willem van Oranje verwoesten de abdij. De religieuzen vluchten naar refuge te Leuven.

Jaren van heropbouw

1642  Abt Scribs keert met de monniken terug naar Vlierbeek en begint met de bouw van een nieuwe abdij.

1653  Abt Garesta zet met veel ambitie de heropbouw verder.

1728  De “Tragedie van Vlierbeek” veroordeling en verbanning van abt Petrus Paradaens.

17281752  Abt Leonardus Lenaerts tracht de rust te herstellen. Hij laat het Le Picard-orgel bouwen.

17521772 Abt Leonardus Thijs, herbouwt refuge in Brussel. Onderhandelt over ammortisatieschulden.

17721792  Abt Ildephonsus Vanden Bruel, deelt in de welvaart van de Oostenrijkse Nederlanden.

De interventie van L.B. Dewez

17721796  Bouw van de nieuwe kerk en begin van de bouw van het nieuwe klooster.

De laatste jaren van de abdij

1792 Abt Ildephonsus Meugens, laatste abt en tevens eerste pastoor van Vlierbeek.

1796  De Franse overheid schaft de abdij af en verkoopt alle bezittingen. In 1798 komt Jan Antoon De Becker in het bezit van de abdij.

1801  De abt en enkele monniken keren terug, maar tot een echte bloei van de abdij komt het niet meer.

1830  De kerk wordt parochiekerk van de gemeente Kessel-Lo. Jan Antoon De Becker schenkt de kerk aan de kerkfabriek.

1837  Jan Antoon De Becker schenkt ook de overige abdijgebouwen aan de kerkfabriek. Verschillende gebouwen worden gesloopt, andere worden verhuurd aan particulieren.

De abdij tijdens de Tweede Wereldoorlog

1940-1945  Met de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940, begon voor de bewoners van de abdij en voor alle Vlierbekenaren met hen een periode van angst, onzekerheid en zo veel meer. Een periode die bijna 5 jaar lang zou aanhouden. Jaren waarin de abdij – gelukkig - grotendeels gespaard zou blijven van materiële oorlogsschade, enkel de Onze-Lieve-Vrouwekerk zou op het einde van de oorlog getroffen worden. 

Vlierbeek leeft

1945 - nu  De Vlierbeekse gemeenschap neemt de zorg voor het geestelijk leven en voor het Vlierbeeks erfgoed op zich: Vlierbeek leeft.

 

 © Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Deel deze pagina