Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Vlierbeek 2025

In 2025 viert de abdijsite van Vlierbeek haar negenhonderdjarig bestaan. Dit mag uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. 2025 wordt dan ook een waar feestjaar voor de abdijsite en de Vlierbeekse gemeenschap.

Een waar feestjaar

Het negenhonderdjarig bestaan van Vlierbeek zal in 2025 intens gevierd worden. Diverse evenementen, zowel van korte als langere duur, zullen dit unieke eeuwfeest herdenken. Het accent komt hierbij in de eerste plaats op de abdijsite zelf te liggen. Waar mogelijk zal een link gemaakt worden met andere locaties in de (wijde) omgeving die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Vlierbeek.

 

De aandacht zal hierbij specifiek uitgaan naar vier clusters:

  • Erfgoed: de materiële getuigen van het Vlierbeekse (abdij)leven.
  • Groen: de tuinen, vijvers en het landschap rondom de abdijsite.
  • Spiritualiteit: in het bijzonder de Benedictijnse erfenis.
  • Ontmoeting: de abdijsite als een ontmoetingsplaats voor velen.

Groeien naar 2025

Vlierbeek 2025 zal starten noch eindigen in het jaar 2025. In de voorafgaande jaren zullen een reeks eerdere projecten tot voltooiing komen en nieuwe initiatieven gelanceerd worden die als doel hebben de Vlierbeekse gemeenschap verder te versterken. Zo kunnen we samen groeien naar 2025 en staat de abdijsite er voor nog eens... negenhonderd jaar. Deze website, die gelanceerd werd in januari 2020, is hiervan reeds een eerste getuige.

De abdijsite in 2025

Het negenhonderdjarig bestaan van Vlierbeek zal aangegrepen worden om de abdijsite verder in haar originele luister te herstellen. De komende jaren zal getracht worden om, in samenwerking met de verschillende partners en stakeholders, een reeks elementen uit het Masterplan Abdij Vlierbeek te realiseren. Dit betreft voornamelijk de restauratie van enkele abdijgebouwen, de heraanleg van een aantal tuinen en de verdere ontsluiting van de abdijsite en de haar omringende vallei.

Deel deze pagina