Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Vlierbeek 2025

In 2025 viert de abdijsite van Vlierbeek haar negenhonderdjarig bestaan. Dit mag uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. 2025 wordt dan ook een waar feestjaar voor de abdijsite en de Vlierbeekse gemeenschap.

Een waar feestjaar

Het negenhonderdjarig bestaan van Vlierbeek zal in 2025 intens gevierd worden. Diverse evenementen, zowel van korte als langere duur, zullen dit unieke eeuwfeest herdenken. Het accent komt hierbij in de eerste plaats op de abdijsite zelf te liggen. Waar mogelijk zal een link gemaakt worden met andere locaties in de (wijde) omgeving die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Vlierbeek.

 

De aandacht zal hierbij specifiek uitgaan naar vier clusters:

  • Erfgoed: de materiële getuigen van het Vlierbeekse (abdij)leven.
  • Groen: de tuinen, vijvers en het landschap rondom de abdijsite.
  • Spiritualiteit: in het bijzonder de Benedictijnse erfenis.
  • Ontmoeting: de abdijsite als een ontmoetingsplaats voor velen.

Groeien naar 2025

Vlierbeek 2025 zal starten noch eindigen in het jaar 2025. In de voorafgaande jaren zullen een reeks eerdere projecten tot voltooiing komen en nieuwe initiatieven gelanceerd worden die als doel hebben de Vlierbeekse gemeenschap verder te versterken. Zo kunnen we samen groeien naar 2025 en staat de abdijsite er voor nog eens... negenhonderd jaar. Deze website, die gelanceerd werd in januari 2020, is hiervan reeds een eerste getuige.

De abdijsite in 2025

Het negenhonderdjarig bestaan van Vlierbeek zal aangegrepen worden om de abdijsite verder in haar originele luister te herstellen. De komende jaren zal getracht worden om, in samenwerking met de verschillende partners en stakeholders, een reeks elementen uit het Masterplan Abdij Vlierbeek te realiseren. Dit betreft voornamelijk de restauratie van enkele abdijgebouwen, de heraanleg van een aantal tuinen en de verdere ontsluiting van de abdijsite en de haar omringende vallei.

Startvergadering Vlierbeek 2025

Op maandag 23 januari 2023 hielden we de "Startvergadering Vlierbeek 2025" in onze abdijkerk. Die avond gaven we een eerste aanzet van hoe we met z'n allen op weg kunnen gaan naar 2025. We willen immers graag samen met alle Vlierbeekse verenigingen een feestjaar vol activiteiten op poten zetten. Hierbij laten we ons inspireren door de geschiedenis en slaan we tegelijk de brug naar het leven vandaag en morgen. Want 900 jaar, dat is nog maar het begin! Natuurlijk is iedereen welkom op ons feestjaar, maar we specifieerden alvast enkele belangrijke doelgroepen. Bij wijze van eerste worp stelden we 12 thema’s voor die in het verleden belangrijk waren voor de abdij en die Vlierbeekse verenigingen vandaag kunnen inspireren om samen te werken en een activiteit rond te ontwikkelen. Ook onze vooropgestelde timing werd tijdens de startvergadering overlopen. Je kan dit alles in detail nalezen via deze link.

 

We nodigen verenigingen graag uit om aan te sluiten bij één of meerdere van de 12 voorgestelde thema’s of om juist iets helemaal anders voor te stellen, alle ideeën zijn welkom!  Hiervoor kan je dit invulformulier gebruiken. Voor vragen of suggesties kan je ook steeds contact met ons opnemen via Vlierbeek2025@abdijvanvlierbeek.be.

 

Vlierbeek 900

Vlierbeek 2025, de werktitel voor de viering van het feestjaar, wordt voortaan Vlierbeek 900 en krijgt een eigen logo, een creatie van Lode Puttemans, leider bij Chiro Vlierbeek.

 

 

 

 

Het logo werd aangekondigd bij de inhuldiging van de Pandgang en het Koetshuis (een verslag kan je nalezen via deze link) en prijkt voor het eerst op de uitnodiging voor de infovergadering en nieuwjaarsdrink op 22 januari 2024 in de abdijkerk. Dan worden de plannen voor het feestjaar uit de doeken gedaan door de trekkers van de verschillende werkgroepen. Tijdens de nieuwjaarsdrink worden hopelijk nog meer plannen gesmeed en kan wie dat wil meestappen in de verdere uitwerking van het feestprogramma. 

Voor vragen of suggesties kan je ook steeds contact met ons opnemen via Vlierbeek900@abdijvanvlierbeek.be.

 

 

Deel deze pagina