Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Trefpunt Vlierbeek vzw

Trefpunt Vlierbeek vzw beoogt de vrijwaring en verdere uitbouw van de abdij van Vlierbeek als ontmoetingscentrum voor allen die begaan zijn met het leven in en om de abdij en dit zowel op cultureel, historisch, sociaal en parochiaal vlak als op het vlak van infrastructuur, telkens met respect voor de functie van de abdijkerk als parochiekerk en de privacy van de abdijbewoners.

 

De vzw werd opgericht in 1988 en kreeg het gebouw in erfpacht waar tot in 1986 Janneke en Bertha hun herberg “In den Rozenkrans” hadden uitgebaat. Op 28 mei 1988 heropende de vzw de herberg, aanvankelijk in eigen beheer, vanaf 1993 via verhuring.

 

De vzw heeft intussen via het organiseren van concerten in de abdijkerk heel wat financiële steun kunnen leveren aan de restauratie van de abdijsite. Het jaarlijkse kerstconcert met het Vlaams Radiokoor, georganiseerd in samenwerking met de Stad Leuven (30cc), is intussen een hoogstaande traditie geworden.

 

In 2014 zagen de jaarlijkse "Abdijfeesten" onder impuls van de vzw het licht in samenwerking met "In den Rozenkrans" en tal van Vlierbeekse verenigingen. Sinds 2019 ligt de organisatie in handen van vzw Abdijfeesten Vlierbeek.

 

Binnen de vzw werd een fonds opgericht onder de benaming JOLINDA (JOng Leven IN De Abdij). Het wil de organisatie van activiteiten voor jongeren in de abdij van Vlierbeek financieel ondersteunen met bijzondere aandacht voor kansarme jongeren en jongeren met een beperking. De opbrengst van de Abdijfeesten 2018 ging integraal naar dit fonds. Meer lezen ...

 

Contact Trefpunt Vlierbeek vzw: trefpuntvlierbeek@abdijvanvlierbeek.be

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

Belangstelling voor concert!
Herberg

Deel deze pagina