Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

© foto: Jan Crab

Nieuws

Vlierbeek steelt de show in Trudoabdij!

Vlierbeek steelt de show op expo in Sint-Truiden! "Portretten in de Trudoabdij - Kijk naar mij!" is een boeiende expo, die vanaf dit weekend loopt in de voormalige benedictijnerabdij van Sint-Truiden. Ze is zeker meer dan een bezoekje waard! In het bijzonder omdat het portret van de Vlierbeekse abt Meugens, sinds 2018 in onze abdijkerk tentoongesteld, één van de sterren is op deze expo. Dat de band tussen de Abdij van Vlierbeek en de Sint-Trudoabdij al langer zeer hecht is, blijkt uit historische bronnen. Nadat onze abdijgebouwen op25 september 1572 door de Spaanse troepen vanWillem van Oranje geplunderd en vervolgens in brand gestoken werden, wachtte onze kloostergemeenschap immers een warm welkom in de refuge van de abdij van Sint-Truiden. In dit refugehuis met grote tuin en vijvers, konden de abt en zijn monniken tot rust komen en zich richten op de langdurige wederopbouw van onze abdijsite.1 Echter niet enkel deze historische band nodigt je uit om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling in de Trudoabdij. Meer nog: één van de topwerken uit onze Vlierbeekse kunstcollectie wordt er geëxposeerd. Het portretschilderij van de laatste Vlierbeekse abt Ildephonsus Meugens (°1750 -†1806) zal er de komende weken immers pronken naast het portret van de Truiense abt Eucherius Knaepen (°1741–†1821). Beide werken zijn van de hand van de gerenommeerde 18de-eeuwse portretschilder François-Xavier Joseph Jacquin (°1756-†1826). Deze Brusselaar had zich aan het begin van zijn carrière in Leuven gevestigd en werd al gauw een gevierd portrettist. Jacquin schilderde niet enkel de prelaten van Vlierbeek en Sint-Truiden. Van zowat alle abten en abdissen uit deze periode, van Affligem tot Hasselt en van Mechelen tot Nijvel, blijft een fraai portret door Jacquin bewaard. Op de tentoonstelling in de Trudoabdij worden de portretten van Meugens en Knaepen met elkaar geconfronteerd. Beide heren moeten elkaar ongetwijfeld gekend hebben. Eucherius Knaepen werd immers op 1 september 1790 in de abdijkerk van Vlierbeek tot abt van Sint-Truiden gewijd.2 Een dag eerder, op 31 augustus 1790, werd de abdijkerk zelf ingewijd! Toeval? Of koppelde men het nuttige aan het aangename? Had deze abtswijding een invloed op de datum van de wijding van de kerk? Of omgekeerd? Een boeiend vraagstuk voor de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw om verder uit te diepen!Als laatste abten van hun kloostergemeenschap kende de levensloop van beiden bovendien heel wat gelijkenissen. Maar in één oogopslag valt meteen ook de treffende fysieke gelijkenis op tussen beide heren. Je zou haast denken dat er een familieband gespeeld heeft. Hier zijn echter geen concrete aanwijzingen voor. De duidelijke parallellen tussen beide portretten zijn eerder te verklaren vanuit traditie, decorum, mode, etc. Beide heren lieten zich immers in hetzelfde jaar (1792) portretteren door dezelfde kunstenaar in eenzelfde houding. Ze dragen daarenboven een haast identiek zwart gewaad, wat begrijpelijk is aangezien zij beiden benedictijnen waren, en de obligate tekenen van hun waardigheid als abt: de ring en het borstkruis. Zelfs de gelijkenis in haartooi is frappant, maar opnieuw geheel volgens de mode van die tijd. Als je vervolgens het gelaat van beiden in ogenschouw neemt, vallen toch wel duidelijk enkele verschillen op. Doe zelf de test tijdens een bezoek aan de expo in Sint-Truiden! De uitwisseling van het portretschilderij van Meugens biedt ons een unieke kans om het Vlierbeekse erfgoed in de kijker te plaatsen. Het meer dan tweehonderd jaar oude kunstwerk werd in 2018 toegevoegd aan onze kunstcollectie. Na de dood van Meugens - in 1806 - kwam het schilderij in handen van zijn familie. Het portret hing er steeds in de “beste” kamer, waar het gekoesterd en met goede zorgen omringd werd. Vier jaar geleden werd het werk aangekocht en geschonken aan de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek3 en keerde het vervolgens terug naar onze abdijsite. Sindsdien hangt het op een ereplaats in het koorgedeelte van onze abdijkerk. Daar waar Ildephonsus Meugens – als laatste abt van de Vlierbeekse kloostergemeenschap, maar nadien ook als eerste pastoor van onze parochie – ontelbare malen de eucharistieviering is voorgegaan. Dat Meugens een bijzondere plek inneemt in de historie van onze abdijsite valt niet te ontkennen. Het is onder meer dankzij hem dat we ook vandaag nog dankbaar kunnen genieten van het prachtige interieur van onze abdijkerk. Nadat in 1794 onze streken onder Frans bestuur kwamen te staan en in 1796 alle kloosters en abdijen opgeheven werden, bleef Meugens - samen met enkele monniken - Vlierbeek immers trouw. Hoewel hij gewapenderhand uit Vlierbeek verdreven was, slaagde hij erin om via diverse tussenpersonen onze abdijsite van afbraak te vrijwaren. Vervolgens stond deze uit Oorbeek4 afkomstige boerenzoon aan de wieg van de huidige parochie Vlierbeek en ging hij als eerste pastoor vanaf 1803 opnieuw de misvieringen voor in de oude abdijkerk. Drie jaar later, in 1806, overleed Meugens en werd hij op het kerkhof bij de abdij begraven. Zijn epitaaf bevindt zich nog steeds in de kerkhofmuur achter de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dat zijn portret nu prijkt op de expo "Portretten in de Trudoabdij - Kijk naar mij!", laat ons toe zonder schroom trots te zijn! Uiteraard toont de expo nog meer werken die je als bezoeker weten te bekoren. De vzw Abdij, Stad en Regio Sint-Truiden liet - naast het schilderij van Knaepen - recent ook drie andere abtsportretten uit de kunstcollectie van de Trudoabdij restaureren. Zij vormen dan ook de aanleiding tot deze tentoonstelling, samen met het prachtige werk “De Boodschap aan Maria” van de hand van Pieter Coucke Van Aelst (°1502-†1550) - dat zich in een wat besloten ruimte achter de Keizerszaal van de Trudoabdij bevindt. Pieter Coucke Van Aelst was niemand minder dan de schoonvader van Pieter Bruegel de Oude en bovendien een veelzijdig kunstenaar die de Renaissance belichaamt. Hij werd beroemd in Europa en werkte voor de belangrijkste opdrachtgevers van zijn tijd, onder wie keizer Karel V. Dit kunstwerk is werkelijk een “verborgen schat”. Zoals Joos Vijd staat afgebeeld op het Lam Gods, staat ook hier de opdrachtgever, abt Willem Van Brussel, afgebeeld ... uit devotie? Om zijn hemel te verdienen? Om te pronken? De expo confronteert verder historische en meer hedendaagse voorbeelden van portretten met elkaar rond de vraag: “Hoe toon ik mezelf?” Op welke manier wil je jezelf tonen en vereeuwigen? Een poging om de huidige wijze van portrettering op sociale media te doorprikken ... "Portretten in de Trudoabdij - Kijk naar mij!", zeker meer dan een bezoekje waard dus! 1. In eerste instantie vluchtte de Vlierbeekse kloostergemeenschap naar het kleine refugegebouw “Hof van Vliederbeeck’’ in Leuven. Gezien de lange weg naar wederopbouw noopte zich al gauw de zoektocht naar een grotere tijdelijke verblijfplaats voor de abt en zijn benedictijnermonniken. In 1574 werden ze warm onthaald in de refuge van de abdij van Sint-Truiden, gelegen aan de Voer (de huidige Kapucijnenvoer) in de Leuvense binnenstad. De geschiedenis leert ons dat het begrip “tijdelijk” een relatief gegeven werd. Pas in 1642 zou onze kloostergemeenschap, na een ballingschap van 70 jaar dus, naar Vlierbeek terugkeren. 2. Hoewel het abbatiaat van Ildephonsus Meugens pas op 30 juli 1792 van start ging, trad hij al op 15 augustus 1775 als Norbertus toe tot de Vlierbeekse benedictijnergemeenschap. Eucherius Knaepen werd op de dag van zijn wijding - 1 september 1790 – mede door Meugens ontvangen op onze abdijsite. 3. Met de financiële steun van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek, Trefpunt Vlierbeek vzw en de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw. 4. Het dorpje Oorbeek vormt een deelgemeente van de stad Tienen. Expo "Portretten in de Trudoabdij - Kijk naar mij!" - Praktisch: Trudoabdij Diesterstraat 1 3800 Sint-Truiden Weekends van 20 - 21 november, 27 - 28 november en 4 - 5 december, telkens van 10 tot 18 uur (laatste toegang om 17u30). Vrije toegang. Groepen en scholen zijn welkom op andere tijdstippen (weekdagen), na afspraak via info@abdijstadenregio.be of op het nummer 0476-01.69.94. Tekst: © Heemkundige Kring Vlierbeek vzw in samenwerking met vzw Abdij, Stad en Regio Sint-Truiden. Foto 1: Affiche expo "Portretten in de Trudoabdij". © vzw Abdij, Stad en Regio Sint-Truiden. Foto 2: Portret van de Vlierbeekse abt Meugens van de hand van François-Xavier Joseph Jacquin. De portrettist liet zowel zijn handtekening als een datering achter op zijn werk. Het geschilderde wapenschild laat geen twijfel bestaan over de identiteit van de geportretteerde. Onder het wapenschild prijkt het devies van Meugens, “Pulchritudo Agri Mecum”, wat zoveel betekent als "De schoonheid van het veld weze met mij". Een knipoog van de abt naar zijn afkomst als boerenzoon. © KIK-IRPA, Brussel - www.kikirpa.be. Foto 3: Portret van de Truiense abt Knaepen, eveneens van de hand van François-Xavier Joseph Jacquin. © vzw Abdij, Stad en Regio Sint-Truiden. Film: © vzw Abdij, Stad en Regio Sint-Truiden. Foto 4: Op de expo te Sint-Truiden worden de portretten van de Vlierbeekse en de Truiense abt met elkaar geconfronteerd. Rechts Ildephonsus Meugens van de hand vanFrançois-Xavier Joseph Jacquin. In het midden Eucherius Knaepen, eveneens van de hand van Jacquin en links nogmaals de Truiense abt Knaepen, maar ditmaal van de hand van Pieter Jozef Verhaghen (°1728-†1811). © vzw Abdij, Stad en Regio Sint-Truiden.

» Ga verder

Open Monumentendag

Op zondag 12 september vindt de 33ste editie van Open Monumentendag plaats. Uiteraard staan ook de deuren van de abdijkerk Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek die dag voor je open. Aarzel dus niet om ook onze architecturale parel, een absoluut meesterwerk van hofarchitect Laurent-Benoît Dewez (°1731-†1812) en terecht geroemd als één van de mooiste classicistische bouwwerken uit de achttiende eeuw, een bezoekje te brengen. Bovendien kan je samen met de Monumentenwachters doorheen Kessel-Lo wandelen, joggen en op speurtocht gaan. Een ideale gelegenheid om het waardevolle culturele erfgoed rondom onze Abdij van Vlierbeek verder te ontdekken! In het interbellum en meteen na de Tweede Wereldoorlog kende Kessel-Lo een exponentiële groei. Tussen 1930 en 1970 ontwierpen enkele gerenommeerde modernistische architecten hier nieuwe woonwijken, (sport)infrastructuur en scholen. Denk maar aan Léon Stynen, Raoul Biront, Victor Bourgeois, Alphonse Marchal, Alphonse Van Acker en Marc Dessauvage, ... Hun werk leeft nog steeds verder in bekende begrippen zoals de Casablanca, de Bourgeoiswijk of het zwembad van Kessel-Lo. Maar er zijn ook minder bekende parels op slechts een boogscheut van onze abdijsite te vinden zoals porseleingroothandel "De Primela" op het Gemeenteplein, het vroegere kantoor van Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de voormalige werkhuizen en het labo van de Nationale Maatschappij voor Waterleidingen. Tijdens deze Open Monumentendag stel je met de brochure of de erfgoedapp je eigen wandeling samen. Je kiest zelf welke gebouwen jou het meest aanspreken. In de brochure vind je adviezen van Monumentenwacht, specifiek gericht op het onderhoud van de nieuwe bouwmaterialen en technieken die aangewend werden. Jonge speurneuzen kunnen zich onderweg uitleven met een heuse zoektocht naar de typische kenmerken van deze modernistische gebouwen. Heb je wel zin in een erfgoedonderdompeling, maar staat zondag voor jou gelijk met sporten? Schrijf je dan in voor de urban jogging. Al joggend voorziet Monumentenwacht je van een woordje uitleg bij al die prachtige moderne architectuur die Kessel-Lo rijk is. Na afloop van je culturele ontdekkingstocht doorheen Kessel-Lo en Vlierbeek, heten we je graag van harte welkom op onze abdijsite voor een bezoek aan onze abdijkerk of een moment van rust te midden van het groen rondom ons abdijdomein. Bovendien kan je je onderdompelen in de sfeer van de Vlierbeekse feesten die onze abdijsite het ganse weekend volop laten bruisen. Praktisch: Infopunt: Koning Boudewijnstadion, Diestsesteenweg 270, 3010 Kessel-Lo Wandeling en zoektocht: vrije start tussen 10 en 17 uur. Prijs: gratis.Brochure beschikbaar in infopunt. ErfgoedApp: downloaden via erfgoedapp.be Urban jogging (begeleid +/- 7 km met starturen om 10u30, 13u00 en 15u30): vooraf inschrijven is verplicht (beperkt aantal deelnemers) via monumentenwacht@vlaamsbrabant.be. Meer info vind je op dewebsite van Monumentenwacht of op de website van Stad Leuven. Initiatief: Provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed – Monumentenwacht i.s.m. de stad Leuven. © Tekst: Abdij van Vlierbeek - Heemkundige Kring Vlierbeek vzw - Monumentenwacht Vlaanderen vzw - Stad Leuven.

» Ga verder

Wij hebben een pareltje voor jou!

Ben je deze zomer nog op zoek naar een culturele beleving om u tegen te zeggen? Wel dan hebben wij een pareltje voor jou in huis! De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vlierbeek is immers een absoluut meesterwerk van hofarchitect Laurent-Benoît Dewez (°1731-†1812) en wordt terecht geroemd als één van de mooiste classicistische bouwwerken uit de achttiende eeuw. De deuren van onze abdijkerk staan elke dinsdagnamiddag (van 14 uur tot 16 uur) en zondag (na de zondagsviering van half elf tot 17 uur) voor je open. En vanaf 31 juli zal je er voortaan ook op zaterdag van 10 uur tot 18u30 (tot en met 25 september en tot 17 uur vanaf 2 oktober) terecht kunnen. Laat je bij een bezoek aan onze kerk verrassen door de sublieme schoonheid van haar interieur en bewonder vooral de delicate lichtinval. Ongetwijfeld weten ook onze 18de-eeuwse preekstoel, net als het koperen altaar van de Franse beeldhouwerJacques Dieudonné (°1949) en het schilderij “Laat de kinderen tot mij komen” van de hand van Frans Nackaerts (°1884-†1948) je te fascineren! Werp zeker ook een blik op de majestueuze koepel, die rust op een zware kroonlijst gedragen door acht Korinthische zuilen. Prikkel je zintuigen en geniet alvast even mee van de unieke beelden die wandelfotograaf Yvan De Coster voor ons maakte en dit op de tonen van het historische Le Picard-orgel, dat je eveneens in onze abdijkerk kan bewonderen. Onze organist Paul Van Hooff deelt hier een bijzonder stukje muzikaal erfgoed. Je hoort een "Andante" van de in Luik geboren musicus Dieudonné Raick (°1703-†1764). Als beroemd componist-organist was Dieudonné Raick op 21 februari 1739 trouwens persoonlijk te gast in Vlierbeek toen hij samen met Philip Jakob Van den Eynde, organist van de Leuvense Jezuïetenkerk, het orgel van onze abdijkerk kwam keuren. Na een bezoekje aan onze abdijkerk, nodigt onze voormalige benedictijnenabdij en haar omgeving je graag uit voor een culturele wandeling in het groen. Of hoe je ook dicht bij huis heel wat moois kan ontdekken, dat je ongetwijfeld zal weten te bekoren! © Foto’s: Yvan De Coster (https://www.wandelfotograaf.be/de-witte-kerk/)

» Ga verder

Moord op onze abdijsite!

Misdaadauteur Jo Claes schreef al 14 thrillers met speurder Thomas Berg in de hoofdrol. De meest diverse plaatsen in Leuven vormden intussen de crime scene voor tal van moorden. En nu is het zover, ook onze Abdij van Vlierbeek kon niet gespaard blijven. Wat hebben de abdij en haar vroegere bewoners de Benedictijnen, taverne In den Rozenkrans en de Vlierbeek Grand Cru te maken met een vreemd moordverhaal na een al even vreemd dreigement? Voor Thomas Berg en zijn speurders tikt de tijd genadeloos. De spanning is te snijden. Het wordt een ware “Race tegen de klok”, meteen de titel van de laatste roman van Jo Claes. Zoek je nog een spannend boek, doorweven met historische weetjes over Vlierbeek en Leuven, om deze zomer in één ruk uit te lezen? Dan is “Race tegen de klok” zeker een aanrader! Het boek is vanaf deze maand verkrijgbaar in de betere boekhandel.1 Veel leesplezier! 1. Vorig jaar was het boek reeds korte tijd te verkrijgen als geschenk bij aankoop van andere spannende boeken. Nu is het dus vrij te koop in de boekhandel.

» Ga verder

Opnieuw samen vieren

We zijn er helemaal klaar voor... vanaf vandaag mogen we je opnieuw warm welkom heten tijdens de wekelijkse vieringen in onze abdijkerk. De lithurgische vieringen zullen plaatsvinden op de dagen en uren die we gewend zijn: elke zaterdagavond om 18u30 en elke zondagmorgen om 10u30. Voor het opstarten van de eucharistievieringen werd een uitvoerig protocol geschreven. Alle gedetailleerde bepalingen van wat mag en niet mag, kan je nalezen op de website van Kerknet via deze link: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/protocol-voor-de-erediensten-binnen We geven je echter graag de voornaamste richtlijnen – kort samengevat– mee: Er worden voorlopig maximum 100 personen toegelaten per viering. Bij de ingang van onze abdijkerk ontsmet je steeds je handen en zet je een mondneusmasker op. Dit mondmasker draag je voor, tijdens en na de viering. Deze mondmaskerplicht geldt ook wanneer je reeds volledig gevaccineerd bent. De afstandsregel van 1,5 meter moet nog steeds gerespecteerd worden. Je kan uiteraard wel samenzitten met je gezinsleden. Fysieke aanrakingen zijn nog steeds verboden, behalve tussen leden van eenzelfde huishouden. Respecteer steeds de aparte in- en uitgang die voorzien is in onze abdijkerk. Om alles vlot te laten verlopen, worden de plaatsen het verst van de ingang steeds eerst ingenomen. Je mag zelf bepalen om de communie enkel geestelijk te ontvangen en niet fysiek in de vorm van een hostie. Samenscholen na de viering is nog niet toegelaten. Als je bij jezelf symptomen opmerkt van een mogelijke COVID-19 besmetting (hoesten, koorts, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, aangetaste reuk- of smaakzin, …) bescherm dan anderen door niet naar de viering te komen. Leden van onze gemeenschapsploeg verwelkomen je aan de ingang van onze abdijkerk en helpen je graag bij het naleven van de maatregelen. © Foto: Luk Vanmaercke.

» Ga verder

Een vleugje Bach in onze abdijkerk

Onlangs vormde de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vlierbeek het decor voor een unieke muzikale ode aan Bach. Onze abdijkerk, een meesterwerk van hofarchitect Laurent-Benoît Dewez en terecht geroemd als één van de mooiste classicistische bouwwerken uit de achttiende eeuw, leende zich immers voor een intieme muzikale opvoering met een wel heel bijzonder doel. Omwille van de pandemie, kunnen István Lukács – student compositie en orgel aan het Lemmensinstituut – en zijn echtgenote Emese Lukács-Kárpáti al geruime tijd geen bezoek meer brengen aan hun thuisland Hongarije. Met de sfeervolle opnames, die zij van hun muzikale opvoering maakten, ontving hun familie een bijzonder origineel geschenk vanuit Vlierbeek. En wij mogen uiteraard meegenieten … En ook deze pareltjes mogen we met jullie delen. Wil je het prachtige interieur van onze abdijkerk graag zelf bewonderen? Wel, volgend weekend zetten we – ter gelegenheid van de Open Kerkendagen – onze deuren graag voor je open. Een uitgelezen kans dus om op 5 en 6 juni onze abdijkerk te (her)ontdekken! Graag merken we even op dat alle geldende Corona-maatregelen strikt gevolgd werden tijdens deze opnames in onze abdijkerk. © Foto: KIK-IRPA, Brussel - www.kikirpa.be

» Ga verder

Bekijk al het nieuws

Agenda

27 november 2021 – 28 november 2021

Open Atelier bij Jonny Kiggen

» Ga verder

27 november 2021

Musikalische Exequien - Muziek over leven en dood

» Ga verder

11 december 2021 – 12 december 2021

Open Atelier bij Jonny Kiggen

» Ga verder

19 december 2021

Kerstconcert La Notte di Natale

» Ga verder

Bekijk de volledige agenda

Abdij van Vlierbeek

De voormalige abdij van Vlierbeek is gelegen in het landelijke groene deel van de deelgemeente Kessel-Lo ten noordoosten van de stad Leuven in Vlaams-Brabant. Zeven eeuwen lang vormde de abdij het kader voor het dagelijks leven van de benedictijnenmonniken van Vlierbeek. Met het afschaffen van de kloosters maakte de Franse Revolutie een einde aan het kloosterleven.

 

De bezoekers van vandaag ontsnappen niet aan de bijzondere sfeer van de tuinen, de monumentale kerk en de merkwaardige kloostergebouwen. De site bekleedt een voorname plaats binnen de cultuur- en kunstgeschiedenis van het oude Brabant.

 

De abdij van Vlierbeek is het gedroomde eindpunt voor vele wandelaars en fietsers, een pleisterplaats voor passanten die op het terras van de herberg genieten van de gastvrijheid zoals die doorheen de eeuwen tot de taken van de abdij behoorde.


Vlierbeek is geen ruïne zonder leven. De abdij is nu het centrum van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek.

In en om de abdij leeft een bloeiende gemeenschap die een ontmoetingspunt wil uitbouwen rond het verhaal dat hier sinds 1125 geschreven is en nu wordt aangevuld op weg naar 2025, de viering van negenhonderd jaar abdij van Vlierbeek. Zie Vlierbeek nu.