Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

© foto: Jan Crab

Nieuws

Update Onze-Lieve-Vrouwekerk

Door de strengere maatregelen zal de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vlierbeek niet langer open zijn op zondag voor een bezoek of persoonlijk gebed. De bisschoppen van België hebben bovendien beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Dit houdt ook in dat alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 april tot Pasen 12 april) worden geschorst. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden in onze abdijkerk. Ook het vormsel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vlierbeek, dat zou doorgaan op zondag 19 april, wordt bijgevolg uitgesteld naar een later te bepalen datum. Omdat er voorlopig geen vieringen meer kunnen plaatsvinden in onze parochiekerk, zullen de voorgangers voortaan hun preek op papier zetten, zodat de gemeenschapsploeg van de parochie Vlierbeek deze per e-mail aan je kan bezorgen. Wil je deze teksten graag ontvangen of wens je graag een abonnement op de online nieuwsbrief van de parochie Vlierbeek, dan kan je contact met hen opnemen via vlierbeekparochie@gmail.com. Voor vragen kan je terecht op het telefoonnummer van de parochie 0471-73.12.68. Meer informatie vind je ook op deze agendapagina op onze website.

» Ga verder

De abdij als stilteplek

De Abdij van Vlierbeek zal wellicht de volgende weken, nog meer dan anders, een echte stilteplek worden. Noodgedwongen immers moet In den Rozenkrans even zijn deuren sluiten, staken de Chiro Vlierbeek en de Scouts Vlierbeek even hun spel en gaan de publieke eucharistievieringen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vlierbeek even niet door. Onze abdijkerk zal op zondag wel nog open blijven vanaf 10u tot 17u voor – indien gewenst - een individueel moment van bezinning. De vele verenigingen, actief op de abdijsite, hadden voor de komende weken al heel wat mooie evenementen gepland. Wellicht zullen ook een aantal van deze evenementen de volgende dagen en weken geannuleerd worden of uitgesteld worden naar een later tijdstip. Hou dus zeker de agenda op onze website en onze Facebookpagina verder in de gaten voor de meest actuele informatie. Van zodra het kan, staan we er met zijn allen weer want samen hebben we heel veel moois te bieden. Intussen lijkt de lente op komst, ook de eerste lentebloeiers zoals de bosanemoontjes en het speenkruid staan alvast in bloei. Een ideaal moment dus voor een ontspannende wandeling op en rond de abdijsite, dat mag immers nog steeds … maar niet allemaal op hetzelfde moment er op uit trekken uiteraard;-)

» Ga verder

Schorsing eucharistievieringen

Katholieke Kerk schorst alle publieke liturgische samenkomsten De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de Katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april. Deze schorsing zal ook gelden voor alle publieke liturgische samenkomsten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vlierbeek.Onze kerk wordt wel op zondag geopend vanaf 10 uur tot 17 uur voor - indien gewenst - een moment van bezinning. Voor vragen kunnen jullie terecht op het telefoonnummer van de parochie 0471-73.12.68. Hierbij de officiële mededeling hieromtrent vanuit de Bisschoppenconferentie van België: Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de Katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april. · Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. · Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. · De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen. De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen. Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het eigen bisdom aartsbisdom@kerknet.be of via 015-21.65.01.

» Ga verder

Straathistories Vlierbeek

“Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld” staat voor een reeks van buurtpublicaties, waarbij bewoners of buurtcomités onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf het erfgoed, de verhalen en de evolutie van hun buurt optekenen. Momenteel werken buurtbewoners en enkele teamleden van de Heemkundige Kring Vlierbeek mee aan de opmaak van een nieuwe editie binnen deze reeks waarbij ze de geschiedenis, evolutie en toekomst van Vlierbeek in beeld zullen brengen. Het stukje van Kessel-Lo dat een cirkel vormt rond de Abdij van Vlierbeek (en dat afgebakend wordt door de Holsbeeksesteenweg, de Schoolbergen, de Kortrijkstraat, de Molenstraat, de Borstelstraat tot aan het Gemeenteplein) vormt hierbij hun studiedomein. De afgelopen maanden hebben ze al heel wat oude verhalen en mooie foto’s bij elkaar gesprokkeld. Echter voor de periode van Wereldoorlog II zijn ze nog op zoek naar verhalen over het verzet en over de partizanen in Vlierbeek. Ook over de rol van (ex-)burgemeester Alfons Roelandts in het verzet tijdens deze oorlogsjaren zoeken ze nog verhalen. Oude foto’s die ze aan hun collectie kunnen toevoegen zijn uiteraard ook welkom. Daarom graag deze oproep. Kan jij ons in contact brengen met mensen die oude verhalen kennen over Wereldoorlog II, over het verzet en de partizanen in Vlierbeek of heb jij nog foto’s van Vlierbeek uit de periode 1940-1945 die het team mag gebruiken, stuur dan een mailtje naar annemie.pernot@skynet.be. Alvast hartelijk dank voor je medewerking. De publicatie van “Straathistories Vlierbeek” wordt gepland voor einde 2020. Deze uitgave zal te koop zijn bij onder meer Toerisme Leuven en bij enkele buurtbewoners zelf. Wanneer het zo ver is, kan je hier zeker meer over lezen op onze Facebookpagina. Blijf ons dus volgen!

» Ga verder

Internationale Vrouwendag

De geschiedenis van de Abdij van Vlierbeek werd voornamelijk door mannen geschreven, maar ook enkele markante dames gaven de historie van de abdij kleur. Op Internationale Vrouwendag willen we daarom graag Elisabeth Alberdingk Thijm (1863-1952) in de kijker plaatsen. Het gezin Alberdingk Thijm woonde vele jaren in het Gastenkwartier van de Abdij van Vlierbeek. Dochter Elisabeth was op vele kunstgebieden thuis, maar vooral de muziek was haar lief. Haar artikel uit 1901 over de musicus Edgar Tinel in het literair-culturele tijdschrift “Dietsche Warande en Belfort” werd destijds zeer opgemerkt. Ook haar vertalingen van de gecomponeerde werken van Tinel in het Duits, zoals het oratorium Franciscus en de opera Godelieve, verdienden veel lof. Tijdens beide wereldoorlogen zette juffrouw Alberdingk Thijm zich enorm in voor de Vlierbekenaars. Dankzij haar goede kennis van het Duits, bemiddelde zij in de oorlogsjaren tussen Vlierbeekse vluchtelingen – die ze gastvrij in de kelders van de Abdij van Vlierbeek liet schuilen – en vertegenwoordigers van het Duitse leger. Elisabeth ligt samen met onder meer haar ouders begraven op het kerkhof bij de Abdij van Vlierbeek. Een markante dame die zeker op een dag als vandaag even uit de schaduw van haar alom bekende vader mag gehaald worden. Wil je graag meer te weten komen over deze intrigerende dame, dan vind je meer informatie over Elisabeth op onze webiste via de volgende link https://www.abdijvanvlierbeek.be/elisabeth-alberdingk-thijm/.

» Ga verder

Vlierbeek Ondergronds

Voor liefhebbers van tunnels, ijskelders, crypten, geheime gangen en schuilkelders. Frederic Hecq brengt ondergrondse parels van Leuven in kaart op zijn website Leuven Ondergronds (www.leuvenondergronds.be).Ook de crypte en de krocht van de Abdij van Vlierbeek werden inmiddels opgenomen op deze website.

» Ga verder

Bekijk al het nieuws

Agenda

4 april 2020

Geannuleerd - Wijkboomgaard: Werkdag april

» Ga verder

19 april 2020

Geannuleerd - HKV: Rondleiding abdijsite

» Ga verder

22 april 2020

Geannuleerd - Coté Jardin

» Ga verder

Bekijk de volledige agenda

Abdij van Vlierbeek

De voormalige abdij van Vlierbeek is gelegen in het landelijke groene deel van de deelgemeente Kessel-Lo ten noordoosten van de stad Leuven in Vlaams-Brabant. Zeven eeuwen lang vormde de abdij het kader voor het dagelijks leven van de benedictijnenmonniken van Vlierbeek. Met het afschaffen van de kloosters maakte de Franse Revolutie een einde aan het kloosterleven.

 

De bezoekers van vandaag ontsnappen niet aan de bijzondere sfeer van de tuinen, de monumentale kerk en de merkwaardige kloostergebouwen. De site bekleedt een voorname plaats binnen de cultuur- en kunstgeschiedenis van het oude Brabant.

 

De abdij van Vlierbeek is het gedroomde eindpunt voor vele wandelaars en fietsers, een pleisterplaats voor passanten die op het terras van de herberg genieten van de gastvrijheid zoals die doorheen de eeuwen tot de taken van de abdij behoorde.


Vlierbeek is geen ruïne zonder leven. De abdij is nu het centrum van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek.

In en om de abdij leeft een bloeiende gemeenschap die een ontmoetingspunt wil uitbouwen rond het verhaal dat hier sinds 1125 geschreven is en nu wordt aangevuld op weg naar 2025, de viering van negenhonderd jaar abdij van Vlierbeek. Zie Vlierbeek nu.