Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

© foto: Jan Crab

Nieuws

Werken bijgebouwen Oud Abtskwartier

Enkele weken geleden gingen de renovatiewerken aan de bijgebouwen, muren en poorten rond het Oud Abtskwartier van start. De tand des tijds spaarde immers ook onze abdijgebouwen niet. Dit alles roept misschien wel wat vragen op. Daarom willen we je graag informeren over de toekomstige invulling en de bestemming van zowel de pandgang als de paardenstal samen met het koetshuis. Ook op onze abdijsite zelf vind je sinds kort een infozuil waarop je meer informatie over deze restauratiewerken terugvindt. Zo zijn buurtbewoners, bezoekers, wandelaars en fietsers meteen mee met het verhaal. ©Tekst: Abdij van Vlierbeek. ©Foto's: KIK-IRPA, Brussel - www.kikirpa.be en Abdij van Vlierbeek.

» Ga verder

Pleegouders gezocht

Al eeuwenlang bieden de oude muren van onze abdij een groeiplaats aan diverse inheemse muurplanten. Nu de restauratiewerken aan de bijgebouwen van het Oud Abtskwartier volop van start zijn gegaan, organiseert Natuurpunt Vlierbeek in samenwerking met de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek en stad Leuven een actie voor het behoud van deze muurflora tijdens de werken. Muurflora op onze abdijsite Van nature groeien muurflora zoals muurvaren, steenbreekvaren, muurleeuwenbek, muurbloem en muurhavikskruid in spleten van stenen of rotsen. Ze koloniseren ook op oude, met kalkmortel gebouwde muren. Deze inheemse flora wist zich dan ook zeer goed aan te passen aan deze specifieke leefomstandigheden. Ze kunnen immers goed om met droogtestress en temperatuurextremen. En bovendien kunnen ze groeien op plaatsen met zeer weinig bodemmateriaal. Muurplanten zijn niet alleen belangrijk voor natuurbehoud. Ze geven ook een typisch, romantisch cachet aan oude muren en gebouwen en hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. Jammer genoeg wordt deze plantensoort zeldzaam, onder meer door restauratiewerken van oude monumenten. Deze restauraties zijn uiteraard noodzakelijk, maar gebeuren vaak grootschalig zonder rekening te houden met de begroeiing. Bijgevolg is de gerestaureerde muur dan vaak voor tientallen jaren of langer ongeschikt voor nieuwe vegetaties. Momenteel worden op ons abdijdomein de oude muren van de Pandgang gerestaureerd. Stad Leuven houdt bij deze restauratiewerken wel graag rekening met de aanwezige muurflora. Aannemer Renotec zal bij de uitvoering van de werken dan ook de waardevolle planten sparen. Aangezien de muren in slechte staat verkeren, is echter een doorgedreven renovatie aan de orde. Daarom zullen de muurplanten voorzichtig uit de muren van de Pandgang gehaald worden om vervolgens tijdelijk in potjes verplant te worden. Zodra de restauratiewerken beëindigd zijn, kunnen de planten dan terug op hun oorspronkelijke groeiplaats– in een aangepast substraat– geplant worden. Hiermee sparen we de waardevolle muurflora en behouden de muren ook na de renovatie hun charme. Uiteraard is deze transplantatie niet zonder risico. Jammer genoeg zal slechts een deel van de planten de verplanting overleven. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk planten in te zamelen en achteraf voorzichtig terug te planten. Heb jij groene vingers? Uiteraard moeten deze muurplantjes goed verzorgd worden. Daarom zoeken we nu enkele “pleegouders”, die gedurende de maanden van de restauratie de verzorging van deze plantjes op zich willen nemen. Heb jij groene vingers en woon je in de buurt van de abdij? Heb jij zin om samen met ons de waardevolle flora van onze abdij te helpen behouden? Stuur dan een mailtje naar Natuurpunt Vlierbeek via natuurpuntvlierbeek@gmail.com. De vrijwilligers van Natuurpunt Vlierbeek geven je graag alle nodige informatie wat betreft het afhalen en verzorgen van de planten. Tekst: ©Abdij van Vlierbeek in samenwerking met Natuurpunt Vlierbeek. Foto: Muurleeuwenbek. ©Natuurfotografie.nl

» Ga verder

We wensen je een vrolijk Pasen!

Graag wensen we je vandaag een fijn paasfeest toe. Voor veel Vlierbekenaren is Pasen een moment om naar onze abdijsite af te zakken voor de traditionele paasviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de aansluitende paaseierenworp. En na twee jaar kan het weer! Om 12u zullen ook de klokken van onze abdijkerk feestelijk luiden! ©Tekst: Abdij van Vlierbeek in samenwerking met de Gemeenschapsploeg Vlierbeek.

» Ga verder

Welkom tijdens de Goede Week

Tijdens de Goede Week openen we graag de deuren van onze abdijkerk voor jou: Woensdag 13 april: Boeteviering om 20 u. Witte Donderdag 14 april: Geen viering in onze abdijkerk, maar de parochie Sint Antonius van Padua in Heverlee heet je van harte welkom in de eucharistieviering van 20 u in de Sint Antonius van Padua kerk (Leon Schreursvest 33, 3001 Heverlee). De Sint Antoniusparochie in Heverlee maakt, net zoals onze parochie en samen met 5 andere parochies, deel uit van de Pastorale Zone KesseLinde. Van harte welkom dus in deze gezamelijke zoneviering van onze parochies. Goede Vrijdag 15 april: Kruisweg om 15 u en kruishulde om 20 u. De kerk blijft open tussen beide vieringen voor een moment van stil gebed en bezinning. Paaszaterdag 16 april: Paaswake om 20 u. De kerk zal in de namiddag open zijn voor een moment van stil gebed en bezinning. Paaszondag 17 april: Paasviering met paaseierenworp om 10u30. De kerk blijft na de Paasviering open tot 17 u. ©Tekst: Abdij van Vlierbeek in samenwerking met de Gemeenschapsploeg Vlierbeek.

» Ga verder

Dank je wel vrijwilligers

Tijdens deze "Week van de Vrijwilliger" willen we graag de vele vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de Abdij van Vlierbeek en haar omgeving, in de bloemetjes zetten. Dank je wel voor jullie engagement. Samen hebben we heel veel moois te bieden! We kunnen het niet mooier verwoorden dan Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw: "Vrijwilligers zijn zoals vlinders. Ze houden een natuurlijk ecosysteem in evenwicht, meer zelfs ze verbeteren het. Zie je een vlinder, dan ben je gecharmeerd. Dat geldt ook voor vrijwilligers. De passie en de overtuiging waarmee vrijwilligers hun taken op zich nemen, blijft je bekoren." In de natuur bestuift de ene vlinder bloemen, de andere produceert zijdedraad. Binnen het vrijwilligersnetwerk in Vlierbeek gaat ook deze vergelijking op. Een gans team van vlinders, met een verscheidenheid aan talenten en prachtige kleuren, engageert zich jaar in jaar uit voor onze abdij. Elke vrijwilliger bloeit open wanneer hij of zij het beste van zichzelf kan geven, op zijn of haar eigen tempo en in de activiteit die hem of haar het best ligt. Op onze abdijsite is dat niet anders: de ene verdiept zich in de cultuur van onze voormalige benedictijnenabdij, inventariseert de archieven of organiseert een rondleiding, de andere zet de deuren van de kerk open voor onze bezoekers, luidt de klokken of poetst de kerk.Andere vrijwilligers dragen dan weer hun steentje bij aan de wekelijkse eucharistievieringen, uitvaarten, doop-, en huwelijksvieringen, laten meerstemmige liederen of stemmige orgel- en fluitklanken weerklinken in onze kerk, begeleiden eerste communicanten, vormelingen en hun ouders. Dat dit alles kan binnen het prachtige kader van onze abdij hebben we onder meer te danken aan de vrijwilligers van de Kerkfabriek, die zich inzetten voor het beheer van onze gebouwen, en aan de vrijwilligers van het Restauratiefonds Vlierbeek, die middelen inzamelen voor de restauratie van dit unieke patrimonium. Vrijwilligers met een hart voor de natuur steken dan weer graag hun handen uit de mouwen voor het behoud van de waardevolle stukjes groen op en rondom onze abdijsite: van het snoeien van de fruitbomen in onze boomgaard en het beheer van de hooilanden rondom het abdijdomein tot de zorg voor onze bijtjes en onze slechtvalken of de jaarlijkse paddenoverzet. En wanneer je op zondagmiddag vrolijke kinderstemmen over onze abdijsite hoort galmen dan is dat dankzij de inzet van de leiders en leidsters van Chiro Vlierbeek. Vele verenigingen zijn actief op ons abdijdomein en doen Vlierbeek bruisen! Hun vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor talrijke festiviteiten op onze abdijsite, gaande van een rommelmarkt, deAbdijfeesten tot de Vlierbeekse Feesten, ... Elke vrijwilliger telt! Een wereld zonder vrijwilligers is als een natuur zonder vlinders: dat biedt geen duurzame overlevingskans. Voor onze abdij is dit niet anders. Zonder onze vele vrijwilligers, zou de Abdij van Vlierbeek niet bruisen van leven zoals ze vandaag doet. Daarom dit welgemeende dankwoord voor zo veel passie en goesting! Op onze webpagina "Vlierbeek nu" vind je alle verenigingen terug, die actief zijn op en rond onze abdijsite. Op onze webpagina "Agenda" vind je bovendien al het moois dat deze verenigingen je te bieden hebben. Dank je wel vrijwilligers! Jullie maken immers het verschil!

» Ga verder

Grondige renovatie abdijsite van start

We kondigden het al eerder aan: op weg naar “900 jaar Abdij van Vlierbeek” in 2025 worden enkele gebouwen op onze abdijsite grondig gerestaureerd. Deze maand gaan alvast de renovatiewerken aan de bijgebouwen, muren en poorten rond het Oud Abtskwartier van start. De tand des tijds spaarde immers ook onze abdijgebouwen niet. Zo werd het voormalige Koetshuis met paardenstal in november 2016 nog zwaar getroffen door een brand. Een grondige restauratie en herbestemming – met de financiële steun van de Stad Leuven, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek – dringt zich dan ook op. Na de renovatiewerken zal het pand vervolgens ingericht worden tot kantoorruimte. Ook de Pandgang, daterend van midden 17de eeuw, zal de volgende maanden gerestaureerd worden om vervolgens een invulling als multifunctionele zaal te krijgen. Architectenbureau Studio Roma, gevestigd op onze abdijsite, begeleidt de renovatiewerken. Ook met aannemer Renotec NV zijn de werken in vertrouwde handen. Zij herstelden immers eerder al vakkundig de Noorderpoort, de Westerpoort, het kapelletje met aanpalende muur en de pijler van de Engelsche Hof. Om tijdens de werken de hinder op de abdijsite te beperken werd vorige week alvast een werfweg aangelegd over het grasveld dat grenst aan de abdijgebouwen (het zogenaamde Chiroveld). Op deze manier zal ook de historische Noorderpoort ontlast worden van alle werfverkeer. We hopen de werken af te ronden tegen eind september 2023. Met de start van deze renovatiewerken zetten we opnieuw een stap richting volledige restauratie van onze abdijsite. Op weg naar het jubileumjaar 2025, zal tevens het Nieuw Abtskwartier en de Engelsche hof nog een grondige restauratie te beurt vallen. Ook het Nieuw Abtskwartier staat een herbestemming te wachten. Op de eerste en tweede verdieping zal de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek immers elf studio’s inrichten voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. VZW De Wissel en de overige partners van Mind the Gap Leuven, een coalitie van verschillende organisaties die dak- en thuisloosheid van Leuvense jongeren wil aanpakken, zullen deze jongeren ondersteunen. Op het gelijkvloers en deels op de tweede verdieping van het Nieuw Abtskwartier komen zalen voor divers gebruik, iets waar de verenigingen en organisaties actief op onze abdijsite alvast erg naar uitkijken. Lees je graag nog wat meer over deze restauratiedossiers, dan verwijzen we je graag naar de volgende eerdere nieuwsberichten hieromtrent: -Nieuwe bestemming Nieuw Abtskwartier. -Groen licht voor verdere restauratie. -Brand van het Koetshuis en in een deel van het Nieuw Abtskwartier. © Tekst:Abdij van Vlierbeek. Foto 1: Koetshuis en paardenstal. © Abdij van Vlierbeek. Foto 2: 3D-beeld van de pandgang na restauratie. © Danny Cannaerts. Foto 3: Tijdelijke werfweg. © Abdij van Vlierbeek.

» Ga verder

Bekijk al het nieuws

Agenda

21 mei 2022

Coté Jardin

» Ga verder

22 mei 2022

HKV: Rondleiding abdijsite

» Ga verder

29 mei 2022

Eerste Communie in de abdijkerk

» Ga verder

4 juni 2022 –  5 juni 2022

HKV: Open Kerkendagen - Onze-Lieve-Vrouwekerk

» Ga verder

Bekijk de volledige agenda

Abdij van Vlierbeek

De voormalige abdij van Vlierbeek is gelegen in het landelijke groene deel van de deelgemeente Kessel-Lo ten noordoosten van de stad Leuven in Vlaams-Brabant. Zeven eeuwen lang vormde de abdij het kader voor het dagelijks leven van de benedictijnenmonniken van Vlierbeek. Met het afschaffen van de kloosters maakte de Franse Revolutie een einde aan het kloosterleven.

 

De bezoekers van vandaag ontsnappen niet aan de bijzondere sfeer van de tuinen, de monumentale kerk en de merkwaardige kloostergebouwen. De site bekleedt een voorname plaats binnen de cultuur- en kunstgeschiedenis van het oude Brabant.

 

De abdij van Vlierbeek is het gedroomde eindpunt voor vele wandelaars en fietsers, een pleisterplaats voor passanten die op het terras van de herberg genieten van de gastvrijheid zoals die doorheen de eeuwen tot de taken van de abdij behoorde.


Vlierbeek is geen ruïne zonder leven. De abdij is nu het centrum van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek.

In en om de abdij leeft een bloeiende gemeenschap die een ontmoetingspunt wil uitbouwen rond het verhaal dat hier sinds 1125 geschreven is en nu wordt aangevuld op weg naar 2025, de viering van negenhonderd jaar abdij van Vlierbeek. Zie Vlierbeek nu.