Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Nieuws
Grondige renovatie abdijsite van start

vrijdag 11 februari 2022

 

We kondigden het al eerder aan: op weg naar “900 jaar Abdij van Vlierbeek” in 2025 worden enkele gebouwen op onze abdijsite grondig gerestaureerd.

 

Deze maand gaan alvast de renovatiewerken aan de bijgebouwen, muren en poorten rond het Oud Abtskwartier van start. De tand des tijds spaarde immers ook onze abdijgebouwen niet. Zo werd het voormalige Koetshuis met paardenstal in november 2016 nog zwaar getroffen door een brand. Een grondige restauratie en herbestemming – met de financiële steun van de Stad Leuven, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek – dringt zich dan ook op. Na de renovatiewerken zal het pand vervolgens ingericht worden tot kantoorruimte.

Ook de Pandgang, daterend van midden 17de eeuw, zal de volgende maanden gerestaureerd worden om vervolgens een invulling als multifunctionele zaal te krijgen.

 

Architectenbureau Studio Roma, gevestigd op onze abdijsite, begeleidt de renovatiewerken. Ook met aannemer Renotec NV zijn de werken in vertrouwde handen. Zij herstelden immers eerder al vakkundig de Noorderpoort, de Westerpoort, het kapelletje met aanpalende muur en de pijler van de Engelsche Hof.

 

Om tijdens de werken de hinder op de abdijsite te beperken werd vorige week alvast een werfweg aangelegd over het grasveld dat grenst aan de abdijgebouwen (het zogenaamde Chiroveld). Op deze manier zal ook de historische Noorderpoort ontlast worden van alle werfverkeer. We hopen de werken af te ronden tegen eind september 2023.

 

Met de start van deze renovatiewerken zetten we opnieuw een stap richting volledige restauratie van onze abdijsite. Op weg naar het jubileumjaar 2025, zal tevens het Nieuw Abtskwartier en de Engelsche hof nog een grondige restauratie te beurt vallen. Ook het Nieuw Abtskwartier staat een herbestemming te wachten. Op de eerste en tweede verdieping zal de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek immers elf studio’s inrichten voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. VZW De Wissel en de overige partners van Mind the Gap Leuven, een coalitie van verschillende organisaties die dak- en thuisloosheid van Leuvense jongeren wil aanpakken, zullen deze jongeren ondersteunen. Op het gelijkvloers en deels op de tweede verdieping van het Nieuw Abtskwartier komen zalen voor divers gebruik, iets waar de verenigingen en organisaties actief op onze abdijsite alvast erg naar uitkijken.

 

 

 

Lees je graag nog wat meer over deze restauratiedossiers, dan verwijzen we je graag naar de volgende eerdere nieuwsberichten hieromtrent:

 

-Nieuwe bestemming Nieuw Abtskwartier.

-Groen licht voor verdere restauratie.

-Brand van het Koetshuis en in een deel van het Nieuw Abtskwartier.
 

© Tekst: Abdij van Vlierbeek.

Foto 1: Koetshuis en paardenstal. © Abdij van Vlierbeek.

Foto 2: 3D-beeld van de pandgang na restauratie. © Danny Cannaerts.

Foto 3: Tijdelijke werfweg. © Abdij van Vlierbeek.

 

Deel deze pagina